Evaluation of next-generation sequencing versus next-generation flow cytometry for minimal residual disease detection in Chinese patients with multiple myeloma

March 2024

AUTHORS
Mo Zhou, Yan Chen, Yanlei Gong, Mingqing Zhu, Jiannong Cen, Jinlan Pan, Lingzhi Yan, Jingjing Shang, Song Jin, Xiaolan Shi, Weiqin Yao, Shuang Yan, Depei Wu, Suning Chen, Chengcheng Fu, Li Yao